Öppettider och köregler

Öppettider
Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (6.00–18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr.  Just nu har vi öppet 6.30–17.00.

Köregler
Förskolan är inte ansluten till den kommunala kön men följer dess regler avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi tillämpar även kommunens regler för avgifter. Har du körelaterade frågor går det bra att maila till rektor@tappansforskola.se.

Sommarförskola

Årligen under perioden v.28-31 har förskolan sommaruppehåll och förskolan tar vila från undervisning. Det är ett tillfälle för både barn och personal att ha en välförtjänt ledighet och vila men även gården får tid att gro till sig. Sommaruppehållet kan innebära att barn med behov av pedagogisk omsorg tillfälligt erbjuds annan placering på annan sommaröppen förskola i området. Vid behov av omsorg dessa veckor och om tillfällig omplacering är nödvändig, kommer ni som vårdnadshavare ges en samtyckesblankett innan omplacering som ni fyller i och lämnar åter. Vårdnadshavare ska i god tid innan meddela sitt behov till rektor på förskolan. Det är inte tillåtet att ha barnet i sommaröppen verksamhet när vårdnadshavare har semester. Är vårdnadshavare ledig, är barnet ledig! För vidare info, vänligen kontakta förskolans rektor. 
Barn som ska börja i förskoleklass har rätt till placering i förskola tom 31 juli. From 1aug ansöker ni om placering i fritidshem. Se kommunens hemsida för vidare info om skolval och fritidshem.