Om Täppan

Vi strävar efter att ge barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet i enlighet med löpfö 18. Vi vuxna ska med entusiasm vägleda, inspirera och samspela med barnen. Varje barns individuella behov är vår utgångspunkt i planeringen av verksamheten.

För närvarande har vi plats för 58 barn på Täppans Förskola. Vi arbetar både med åldersblandade och åldershomogena grupper mot en naturvetenskapsprofil. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.