Välkommen till Täppan

Om oss

Varje barns individuella behov är vår utgångspunkt i planeringen av verksamheten.

Öppettider

Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (6.00–18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr. Just nu har vi öppet 6.30–17.00.

Lediga platser

Om ni vill veta mer om förskolan och hur man söker plats så är ni välkomna att kontakta oss.

”Vi strävar efter att ge barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet.”