Öppettider och köregler

Öppettider
Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider (6.00–18.30), annars är det föräldrarnas behov som styr.  Just nu har vi öppet 6.30–17.00.

Köregler
Förskolan är inte ansluten till den kommunala kön men följer dess regler avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi tillämpar även kommunens regler för avgifter. Har du körelaterade frågor går det bra att maila till rektor@tappansforskola.se.

Planeringsdagar
Förskolan är stängd 12 januari 2024 p g a planeringsdag.