Klagomålshantering

Om du som vårdnadshavare har klagomål på Täppans förskolas verksamhet och vill framföra din åsikt används nedanstående arbetsgång.

Steg 1

Förskolan uppmuntrar till synpunkter/ klagomål på verksamheten och dess personal. Det bästa är att det tas upp direkt med den det berör. Om du fortfarande efter samtal med pedagogen känner att du ej fått gehör, ta då kontakt med rektorn för förskolan. Detta kan du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakt a den problemet berör.

Steg 2

Rektorn tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktar rektorn den berörda pedagogen för att få dess syn på sakfrågan.
Rektorn ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar.

Steg 3

Är du nöjd efter steg 2 kontaktar du rektorn som samtalar med berörda pedagoger och ser till att allt är utrett och klart.

Steg 4

Om du ej känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du kontakta huvudmännen eller skolchefen för förskolan eller utbildningsförvaltningen.

Kontakt

Rektor Jenny Karlsson: 073–773 20 46
Regionschef Susanne Eriksson: 070-762 92 86
Verksamhetschef Hadeel Abbas: 072-164 98 80
Huvudman Anders Grahn: 072-252 23 53
Utbildningsförvaltningen: 08-508 330 00