Om Täppan

Vi strävar efter att ge barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet i enlighet med Lpfö 98. Vi vuxna ska med entusiasm vägleda, inspirera och samspela med barnen. Varje barns individuella behov är vår utgångspunkt i planeringen av verksamheten.

För närvarande har vi 30 barn inskrivna på Täppans Förskola. Vi arbetar både med åldersblandade och åldershomogena grupper. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.